top of page

Lles

 

Mam natur yw'r balm gorau ar gyfer meddwl, corff ac enaid

 

Ar adeg pan mae straen, gorbryder a chysylltiadau 24/7 yn chwarae rhan mor amlwg yn bywydau, rydym yn cynnig lloches dawel yng nghanol natur wyllt Cymru. Y lle perffaith ar gyfer pobl sy'n ymweld fel  cydweithwyr, ffrindiau neu ddieithriaid.  

Image by Carl Newton
Image by Chang Duong

Cyfle i ddatgysylltu â’r byd tu allan, ac ailgysylltu â chi eich hun.

ty-Afon-llyn-dinas.jpg

Mae lles yn bwysig iawn i ni yma, a gallwch logi ein gwesty 11-ystafell wely ar gyfer grwpiau. Mae treulio amser yng nghanol byd natur yn hollbwysig i annog creadigrwydd, datblygiad personol, iachâd a hapusrwydd. 

 

I’ch helpu i ymgolli’n llwyr, gallwn drefnu sesiynau nofio gwyllt mewn llynnoedd lleol, teithiau natur a rhedeg ar lwybrau gwledig ym mynyddoedd Eryri a sesiynau bath sain ioga yn ein gerddi preifat, prydferth. Mae ein sesiynau encil lles yn cael eu eu cynnal dan do ac yn yr awyr agored, ac maent ar gael yn ystod yr wythnos neu ar benwythnosau. 

Cysylltwch â'r tim heddiw: events@tyafon.co.uk  neu ffoniwch 01766 800 700

bottom of page