top of page
Ty-Afon-Bedroom-Wide.jpg

Aros

 

Plasty gwledig Tŷ Afon yng nghesail y mynyddoedd yw’r lleoliad perffaith i fwynhau gwyliau rhamantus yng nghanol golygfeydd gwych Gogledd Cymru. 

 

Gyda phob math o atyniadau gerllaw fel Zipworld, Llandudno, Rheilffordd Eryri a phentref Portmeirion, gall eich gwyliau yng nghefn gwlad Cymru fod mor hamddenol neu gyffrous ag y dymunwch. Mae pob un o’r ystafelloedd boutique yng ngwesty Tŷ Afon wedi’u hysbrydoli gan deimlad o hiraeth i greu naws gartrefol braf.

Ty-Afon-Bedroom-Mirror.jpg
Ty-Afon-bedroom-view.jpg

Ystafell Fawr Maint Brenin 
Mae’r Ystafell Mawr Maint Brenin yn cyfuno llonyddwch a phrydferthwch naturiol yr awyr agored, ac yn cynnwys yr eitemau hanfodol ynghyd â nwyddau moethus o ffynonellau cynaliadwy. Gallwch fwynhau golygfeydd o’r mynyddoedd uchel, coedwigoedd tywyll a chaeau gwyrdd eang. 

Ystafell Maint Brenin  

Mae’r Ystafell Maint Brenin yn cyfuno moethusrwydd a chyffyrddiadau sy’n gyfeillgar i’r 

amgylchedd, i greu hafan ramantus. Mae’r ystafell wedi’i hysbrydoli gan yr awyr agored a gall gwesteion fwynhau golygfeydd godidog o barc cenedlaethol mwyaf Cymru.

Ty-Afon-bedroom-green.jpg
ty-Afon-nant-kingsize.jpg

Ystafell i’r Teulu

Mae’r Ystafell i’r Teulu yn addas i ddau oedolyn a dau o blant a chafodd ei chynllunio gyda’r nod o greu atgofion a chael anturiaethau. Ar ôl diwrnod o grwydro a mwynhau fel teulu yn yr awyr agored, gall y teulu swatio’n braf yn yr ystafell glyd i wrando ar straeon amser gwely am hen gestyll Cymreig wedi’u hamddiffyn gan ddreigiau ffyrnig.  

Ystafell Dau Wely  

Mae Ystafelloedd Dau Wely moethus a chyfoes Tŷ Afon yn hafan braf ymhell o bryderon bywyd bob dydd. Yn ogystal â’r cyfleusterau hanfodol a golygfeydd godidog, mae gan bob ystafell olygfeydd gwych o baradwys cefn gwlad Cymru.

Ty-Afon-Bedroom-Green-olive.jpg
bottom of page