top of page
coasteering-rcBtk1qn4mI-unsplash.jpg

GRWPIAU BUSNES A CHORFFORAETHOL

 

Mae dod allan o’r swyddfa i fwynhau’r awyr agored yn hanfodol i gael ysbrydoliaeth a dychwelyd i’r gwaith yn llawn brwdfrydedd a syniadau newydd.

 

Gallwn ddarparu ar gyfer grwpiau a digwyddiadau busnes, ac mae pob math o weithgareddau cyffrous ac anturus ar gael gerllaw.

Gall ein gwesty gwledig gynnig llety preswyl gwely a brecwast ar gyfer timau a grwpiau, a bydd y profiad yn sicr yn helpu i feithrin cysylltiadau newydd a chryfhau perthnasoedd gwaith.

 

Bydd yr awyrgylch braf a’r golygfeydd yn helpu i glirio’r meddwl a chynnig ysbrydoliaeth, heb i unrhyw beth amharu arnoch, gan olygu ein bod yn lle gwych i gynnal gweithdai neu weithgareddau adeiladu tîm. Os ydych yn chwilio am ddigwyddiadau anturus, mae gweithgareddau awyr agored fel beicio mynydd lawr allt a gwifrau gwib ar gael gerllaw, a gallwn hefyd gynnal seminarau a sesiynau hyfforddiant yn ein hardal gyfarfod eang.

Beth am brofi eich sgiliau arwain a cherdded mynyddoedd, sgrialu a chrwydro ar lethrau Tryfan a Chrib Goch,gwthio’r ffiniau drwy nofio yn nyfroedd oer y llynnoedd a gollwng stêm ar deithiau beicio mynydd cyffrous.

 

Cysylltwch â'r tim heddiw: events@tyafon.co.uk   neu ffoniwch 01766 800 700

DSC00527-2.jpeg
Image by Tobias Mrzyk
bottom of page