top of page

Bwyd a Diod 

 

Mae Tŷ Afon yn lleoliad anffurfiol braf i fwynhau bwyd a diod. Rydym yn credu mai rhywbeth i’w fwynhau yn araf ac yn gymdeithasol yw bwyd da, gyda gwydraid o rywbeth da, a’n nod yw bwydo’r corff a’r enaid.  

Gan ein bod yn byw mewn ardal sy’n gyforiog o afonydd, llynnoedd a dolydd dilychwyn, rydym yn gwneud pob ymdrech i weithio gyda ffermwyr, cynhyrchwyr ac artisaniaid lleol i gynnig y profiad bwyd gorau posibl i’n gwesteion. Mae tarddiad ein cynnyrch yn hollbwysig.

 

Trwy brynu cawsiau, cigoedd, pysgod a diodydd gan fusnesau lleol, rydym yn dangos parch at ein cymuned ac yn rhoi cyfle i westeion flasu’r gorau sydd gan Gymru i’w gynnig.

Call us to talk through the options 01766 800 700 / 07903533435 or drop us an email at stay@tyafon.co.uk

Ty-Afon-whole-house-first-time.jpg
Ty-Afon-whole-house-room.jpg
Ty-Afon-whole-house-living-space2.jpg

Brecwast

Rydym yn gweini brecwast bob bore yn ein hardal fwyta eang a heulog. Dyma’r dechrau gorau i’ch diwrnod a gall gwesteion ddewis brecwast cyfandirol neu frecwast llawn, sy’n cynnwys cynnyrch crwst blasus, selsig lleol ac wyau buarth.

Te Prynhawn

Beth am sbwylio’ch hun a’ch anwyliaid a mwynhau te prynhawn yng nghanol Eryri. Mae Te Prynhawn Tŷ Afon yn cynnwys teisennau, brechdanau a sgoniau a detholiad o de a choffi lleol. Gallwch ddewis fwynhau’r golygfeydd o’r teras neu aros yn y lolfa. Gweinir Te Prynhawn rhwng 2pm a 4pm, pum diwrnod yr wythnos.

Byrddau Pigo 

Gan roi’r pwyslais ar ansawdd, rydym yn gweini detholiad o fyrddau pigo yn cynnwys danteithion sawrus bob nos.Meddyliwch am blatiau charcuterie gyda chawsiau Cymreig blasus a chawl cynnes gyda bara cob crystiog.

Ty-Afon-whole-house-living-space.jpg

Cooking And Dining  

Tŷ Afon has a large kitchen with industrial, catering-style equipment that is perfect for larger groups to use should you wish. Alternatively, the hotel can provide chef services so that you can truly unwind and make the most of not having to wash up or decide what’s for dinner (yawn.)  

Ty-Afon-whole-house-food.jpg
bottom of page