top of page

Bwyd a Diod 

 

Mae Tŷ Afon yn lleoliad anffurfiol braf i fwynhau bwyd a diod. Rydym yn credu mai rhywbeth i’w fwynhau yn araf ac yn gymdeithasol yw bwyd da, gyda gwydraid o rywbeth da, a’n nod yw bwydo’r corff a’r enaid.  

Gan ein bod yn byw mewn ardal sy’n gyforiog o afonydd, llynnoedd a dolydd dilychwyn, rydym yn gwneud pob ymdrech i weithio gyda ffermwyr, cynhyrchwyr ac artisaniaid lleol i gynnig y profiad bwyd gorau posibl i’n gwesteion. Mae tarddiad ein cynnyrch yn hollbwysig.

 

Trwy brynu cawsiau, cigoedd, pysgod a diodydd gan fusnesau lleol, rydym yn dangos parch at ein cymuned ac yn rhoi cyfle i westeion flasu’r gorau sydd gan Gymru i’w gynnig.

Ty-Afon-eggs-and-avo.jpg
Pattern-01.png

Diolch am danysgrifio

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr am ragor o wybodaeth

Ty-Afon-Breakfast-flatlay.jpg
Ty-Afon-scone.jpg

Brecwast

Rydym yn gweini brecwast bob bore yn ein hardal fwyta eang a heulog. Dyma’r dechrau gorau i’ch diwrnod a gall gwesteion ddewis brecwast cyfandirol neu frecwast llawn, sy’n cynnwys cynnyrch crwst blasus, selsig lleol ac wyau buarth.

Te Prynhawn

Beth am sbwylio’ch hun a’ch anwyliaid a mwynhau te prynhawn yng nghanol Eryri. Mae Te Prynhawn Tŷ Afon yn cynnwys teisennau, brechdanau a sgoniau a detholiad o de a choffi lleol. Gallwch ddewis fwynhau’r golygfeydd o’r teras neu aros yn y lolfa. Gweinir Te Prynhawn rhwng 2pm a 4pm, pum diwrnod yr wythnos.

ty-Afon-food.jpg
no-revisions-gA81ZTsql68-unsplash.jpg

Byrddau Pigo 

Gan roi’r pwyslais ar ansawdd, rydym yn gweini detholiad o fyrddau pigo yn cynnwys danteithion sawrus bob nos.Meddyliwch am blatiau charcuterie gyda chawsiau Cymreig blasus a chawl cynnes gyda bara cob crystiog.

Jonty Storey © Ty Afon Food Sept -101.jpg

Nosweithiau Pizza
Cyfle i fwynhau bwyd blasus yn yr awyr agored. Mae naws Neapolitanaidd i’r nosweithiau hyn pan fyddwn yn tanio popty pizza Tŷ Afon yng ngolau machlud haul tanbaid ac awyr serennog i weini pizzas cartref traddodiadol wedi’u gwneud o’r cynhwysion organig gorau.

bottom of page