top of page

Dathliadau

 

Mae gan Gymru ddiwylliant o ganu, dathlu a dod ynghyd, a Tŷ Afon yw’r lle perffaith i gynnal eich digwyddiad arbennig.

 

Gall y teulu, ffrindiau ac anwyliad gyfarfod yma, gallwch logi’r gwesty cyfan a mwynhau’r holl bethau sydd i’w gweld a’u mwynhau gerllaw

IMG_2977_jpg.jpeg
Image by Kelsey Chance

Gyda dewis o ystafelloedd gwely moethus, bar a llawr dawnsio, mae Tŷ Afon yn lle delfrydol i ddathlu pen-blwyddi pwysig, digwyddiadau tymhorol, neu aduniad gyda’ch anwyliaid.

 

Bydd gwesteion ifanc wrth eu bodd â’r holl weithgareddau sydd ar gael yn yr ardal, fel gwifrau gwib, ogofâu a chwaraeon dŵr, neu gall y rheini sy’n mwynhau gweithgareddau mwy hamddenol fynd am dro yn y wlad, gwylio adar ac ymweld â safleoedd treftadaeth. Gyda’r nos, gall pawb ddod ynghyd o amgylch y pwll tân, gan edrych tua’r awyr i ryfeddau at y cytserau clir sydd i’w gweld yn y warchodfa Awyr Dywyll.

 

Cysylltwch â Ni: E-bost events@tyafon.co.uk a Rhif Ffôn 01766 800 700

Image by Neil Mark Thomas
bottom of page