top of page

Boutique Weddings 

Our 10 - bedroom hideaway is a luxury retreat tucked

into the wilds of Wales.

Nestled in Beddgelert, at the heart of the Eryri | Snowdonia National Park, it is available for your exclusive hire.

Priodasau

 

Fel gwlad sy’n enwog am ei beirdd, mae Cymru yn lle perffaith i ramantwyr. Gyda chyfoeth o chwedlau, llên-gwerin a diwylliant, mae’r ardal hon o rostiroedd, mynyddoedd ac arfordiroedd prydferth wedi ysbrydoli nifer o straeon serch adnabyddus – gan gynnwys eich stori chi.

 

Dyma leoliad perffaith i gynnal priodas, gan fod Tŷ Afon yn fan cyfarfod afonydd a chariadon.

luciewatsonphotography1-608_websize_edit
Ty-Afon-wedding-raining.jpg

Os ydych yn chwilio am becyn priodas cwbl unigryw, Tŷ Afon yw’r dewis perffaith. Gallwn gynnig profiad personol, mewn lleoliad tlws sydd â chysylltiad agos â hanes pentref Beddgelert, a gallwch logi’r gwesty cyfan os ydych yn dymuno. Gall cyplau ddewis rhwng priodas draddodiadol mewn eglwys neu seremoni yn y gwesty. 

Cynhelir ein priodasau traddodiadol yn Eglwys y Santes Fair, a oedd yn rhan o briordy Awstinaidd ar un cyfnod.

Ty-Afon-wedding-lake.jpg

Gall ein gwesty a’r tiroedd amgylchynol gynnal pabell fawr, llawr dawnsio a bar – chi piau’r dewis. Trwy ddod â’r holl elfennau ynghyd yn unol â’ch dymuniadau, ein nod yw cynnig gwasanaeth pum seren yn ein lleoliad priodas Cymreig. Mae Tŷ Afon yn lle perffaith i chi aros cyn y briodas ac ar ôl y seremoni hefyd, gan roi cyfle i chi dreulio amser gwerthfawr gyda’ch anwyliaid yn ystod un o ddigwyddiadau pwysicaf eich bywyd.

Yng Nghymru ers talwm roedd yn cael ei ystyried yn lwc dda i’r briodferch gael ei deffro gan gân yr adar ar fore ei phriodas. Yng ngwesty Tŷ Afon, mae cân yr adar a’r afon yn cynnig trac sain tangnefeddus. P’un a ydych chi’n cynllunio priodas fach, agos-atoch, neu ddathliad mawr, bydd gennych y rhyddid a’r dewis i drefnu’r cyfan yn union fel y mynnwch.

Cysylltwch â ni heddiw weddings@tyafon.co.uk neu ffoniwch  01766 800 700

Ty-Afon-wedding-day-room.jpg

Sri & Anthony

“Both of Antony and I have struggled to find the words to describe exactly just how fantastic our wedding was, perfect just doesn’t do the day justice and we feel so incredibly privileged to have spent our special day at Ty Afon. Thank you so much for everything, from making us all feel so comfortable and at ease. The attention to every detail, the care you showed to us both and our family and guests, the absolutely stunning venue in the most fantastic of surroundings.”
bottom of page